เมื่อวันศุกร์ที่13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทีมงานบริษัทไทยวากรุ๊ป ได้นำของขวัญและกัมมี่

จากแบรนด์ANTIVAR IMMU ร่วมจับรางวัล จำนวน5รางวัล

อีกทั้งยังมอบให้แก่เด็กๆ คุณครู และเจ้าหน้าที่

โรงเรียนวัดท้ายเกาะ จำนวน 3ลัง

ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุข สนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

แต่ไม่ว่าจะวัยเด็ก หรือวัยไหนๆก็สุขภาพแข็งแรงได้ทั้งครอบครัว ด้วยANTIVAR IMMU